ไทย

Luxury Hotel

โรงแรมและโฮสเทล

ร้านอาหาร

คาเฟ่

ร้านอาหาร

 
 • สวย เรสเตอรองท์

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน สวย เรสเตอรองท์ทั้ง 3 สาขา

  • โทร. 087-888-6990

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ตู้กับข้าว

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 5% สำหรับอาหาร

  • โทร. 076-608-888

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ขนมจีนสะพานหิน

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 20 บาท เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 200 บาท

  • โทร. 083-175-5571

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • แพครูวิทย์

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

  • โทร. 086-687-0892

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ควิป สกาย บาร์

  • ส่วนลด :

   • เมนูผัดไทกุ้งมังกรลดราคาเหลือ 450 บาท (จากราคาปกติ 550 บาท)

  • โทร. 076-355-052

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ร้านพิเศษ

  • ส่วนลด :

   • รับฟรี ชาดำเย็น 1 แก้วเมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน

  • โทร. 097-114-8237

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • วันจันทร์

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

  • โทร. 076-355-909

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ชมจันทร์

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

  • โทร. 076-605-954

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • เดอะ ฌาร์ม

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 1,000 บาท

  • โทร. 076-530-199

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • เสวย ซีฟู้ด ป่าตอง

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร

  • โทร. 076-341-171

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • นอตี้ นูรี่ย์

  • ส่วนลด:

   • ส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหารในราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เฉพาะเวลา12.00 - 17.00 น.

    • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: - ไม่สามารถใช้ได้กับเมนูหมูหันสไตล์บาหลี

  • โทร. 076-340-308

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • สไปซ์ เฮาส์

  • ส่วนลด:

   • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารในราคาปกติ เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Spice House ทุกสาขา

  • โทร. 094-824-4291

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • อันดาซี

  • ส่วนลด:

   • นั่งในโซน VIP Tunnel ได้เป็นกรณีพิเศษ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ เรียงตามลำดับผู้เข้าใช้บริการ)

    • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: - สำหรับการสั่งอาหารในราคาปกติเท่านั้น

  • โทร. 061-172-6144

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • กันเอง แอท เพียร์

  • ส่วนลด:

   • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (จำกัด 15 สิทธิ์/สัปดาห์)

   • รับฟรี อิตาเลียนโซดา 1 แก้ว เมื่อ Add Line ของทางร้าน
     

    • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: - สำหรับการสั่งอาหารในราคาปกติเท่านั้น

   • โทร. 076-381-212, 083-173-1187

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • เลมอนกลาส

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร

  • โทร. 076-682-999

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ดีบุก้า

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 5% เมื่อเช็คอินและรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท

  • โทร. 076-606-666

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

 • ครัวพระยาภูเก็ต อาหารพื้นเมือง

  • ส่วนลด :

   • ส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ

   • ส่วนลด 5% เมื่อทานไม่ถึง 1,500 บาท/ใบเสร็จ

  • โทร. 083-138-6789

  ระยะเวลา: : 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563

©2020 AirAsia Group Berhad